top of page

重重深鎖的啟示早前代收樓,見到間屋正門只有一道鎖,第一個感覺係唔多安全。但睇完其他屋後,另有一番體會。

其中一間最近睇的屋,具備防盜鏈、門鎖兩個、下面有條門閂,玻璃怕被扑再加一半鐵絲網,最後還有告示:惡犬當關、萬夫莫敵!另一間APARTMENT大門,除了正常門鎖,還有上下門閂再加轉鎖。

當間屋「夜不閉戶」,你會感覺唔安全,但原來,如果重重深鎖,甚至樓下需要有人持槍守衛,你的感覺會更唔安全。


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page