top of page

收屋經常有驚喜

  今次收屋,全屋無水。原來唔單止室內水制閂咗,連室外的水制都閂埋。但眼見總水制下面放咗個兜,兼地面有唔水濕過水的迹象,確實有些擔心叫水務公司開室外水制後,屋內會馬上漏水。


  講包容度同創意,我哋自問甘拜下風,從來無想象過咁樣屈條銅喉接駁水管。


  翌日我哋就安排更換個總水制及重裝銅喉,之後就可以放心打開室外水制。
(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page