top of page

就算「凶宅」又如何?

  間唔中有些香港朋友買屋租屋,都會關注間屋是否屬於「凶宅」或有無死過人。

  其實據我哋所知,英國似乎搵唔到一些類似「凶宅資料庫」嘅網頁。唔少房屋有近百年歷史,咁耐以來發生過乜事,實在好難考究。我哋亦見過一些古堡大宅,反而因為鬧鬼成為一大賣點!


  上兩星期,睇過這間叫價合理的三房半獨立屋,本地AGENT第一件事就係話屋主亞婆之前在飯廳過身,最後警察需要破門入屋處理,所以道門有被撞破的痕跡,有待保險公司更換。AGENT無直接回答亞婆死因係失救還是被殺害。警察需要破門,亦可以係兇手犯完案後鎖番道門先離開現場。

  但無論如可,雖然間屋有人過身,買家如果諗多兩諗,就已經賣咗。


(版權所有,如需轉載,請註明出處)


コメント


bottom of page