top of page

另一經典搵食故事

  話說當年,有位初到曼城的少女,經常路過間裝修靚靚嘅店舖,一直認為係高級餐廳。終於有日,約埋個閨密好友一齊入去食個晏。

  一入門口,見到個著住全套黑色西裝,雙目炯炯有神嘅gentleman走過嚟招呼,就話:May we have a table for two, please? 點知對方打咗個突,好莊嚴咁回應話: We are funeral director, how may I help you? (我哋係殯儀策劃師,有甚麼可以幫忙?)(版權所有,如需轉載,請註明出處)


コメント


bottom of page