top of page

點解有靚盤唔睇?

多謝各方好友經常介紹我哋嘅服務畀身邊朋友。

最近又有位朋友經介紹,睇中一個好地區、睇相立即心動,而且叫價明顯低水嘅屋,想搵我哋去睇樓買屋。可惜我哋見到條街路面排水口唔係好多,翻查記錄,發現屬於高風險水浸地區,所以請對方先考慮下是否接受這情況才約睇樓。

結果又畀個老友笑我哋倒自己米。


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page