top of page

總有一間喺左近嘅裝修工程

  日前外出散步,見到有間屋嘅工程進行中。本來無乜特別, 但定一定神,突然醒起間屋其實三至四個月之前已經開緊工。事隔幾個月,似乎外觀無乜大進展,樓上同樓下嘅窗都係未裝,但當時起碼未拆簷篷。


  我哋唔認識間屋嘅業主,亦唔知道背後嘅故事。但確實為到這位街坊擔心,恐怕又出現另一死拖難拖嘅工程,完工遙遙無期。有唔少裝修判頭,同時會有幾個地盤開工之餘,還會繼續接新工程,所以爛尾或死拖的故事大家都聽過唔少,但錢又要求要收到足,而唔覺得自己有問題。所以,有些「磚家」教人買間爛屋翻新再轉售,道理其實好簡單,但搵錢過程並非想像中咁容易!


  我哋最近,亦處理咗幾宗香港業主朋友嘅裝修爛尾工程,好明白佢哋嘅心情。有個別個案,業主搵咗啲平時相信係做開單項工作嘅師傅做全屋裝修,初時乜到話得,乜到話可以,但相信佢哋可能以往唔係住英國,除咗對英國房屋結構唔多了解外,對工程項目管理亦無乜經驗,結果程序嚴重出錯。例如未走晒冷熱水喉和電線,就先鋪好晒一樓木地板;明知廚房後面會做擴建,抽油煙機嘅出風位照爆窿直出;還有企缸側面生口位全鋪瓦仔封死;車房部份位置得單層磚亦無加番內層磚和保溫物料。結果業主朋友同佢不歡而散,要另外搵人處理善後工作。
(版權所有,如需轉載,請註明出處)


Hozzászólások


bottom of page