top of page

各類業主服務

  農曆新年前後一次過更新咗約10個租盤,幾個星期內已經陸陸續續消化晒。經各方好友介紹,有唔少業主自己買咗屋,都搵我哋做收屋檢查、修葺、放租同管理。

  對各種業主服務有興趣的朋友,歡迎留言或whatsapp 與我們聯絡

https://wa.me/447393099499

#曼城投資收租 #英國物業管理


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page