top of page

能源公司執笠潮

  最近由於天然氣價格急升,但零售價格受法律限制有加幅上限,導致唔少能源公司零售商執笠,過去兩個月已執咗7間,(包括Avro, People’s, Green.energy),過百萬家庭用戶要重新登記新能源公司。


  搬咗新屋,經常都要登記水和能源公司,香港慣稱水電煤。以前Towngas真係用煤提煉,所以叫煤氣,但英國自六十年代末,已用北海油田天然氣,所以正確來說,搬新屋應係登記「水電燃」。我哋過往幫業主和租客處理過唔少能源帳單問題,都可以總括一下大家經常會問嘅問題。

轉用能源公司期間會被截電截氣嗎?   每間屋的住戶,都有權更改能源公司零售商,轉用不同公司期間,或者間屋因空置而無人交費用,一般情況下都唔會截電和燃氣,新舊公司會自動交接。但如果舊能源公司有欠款未清,他們會反對有關轉換手續。如果轉咗新公司,一般30日內不能再轉另一間。有些公司的plan 會有合約期,提早轉走,會有exit fee 收費。

電燃固定月費任用?   有位朋友被相信係「新移民Agent」誤導,簽咗間提供fixed price固定月費的能源公司,話每個月固定收費任用。其實所謂fixed price係指每度電或燃氣的收費固定,雖然每月劃一收費,但都是按表計算,到一年或結束帳戶時,才一次過結算。

Smart Meter點玩法?#️   經業主同意,住客可要求安裝Smart Meter,費用全免。好處係用戶毋需再每個月自行向能源公司報表。如果無Smart Meter,住戶無報表又或者間屋空置無人報表,咁能源公司就會自行估價,當然係有估多無估少。   不過,就算有Smart Meter都一樣要留意下帳單,有心無心收錯錢,都經常發生。有位朋友無端端被一間大公司收一日燃氣費超過20鎊,張單上面個Smart Meter讀數高到唔合理,並且與實質讀數出現很大差異。

吉屋要交能源費嗎?   業主收咗屋, 一般需要負責間屋未出租期間的電燃費用。租客起咗租,就要負責由起租日起的費用。就算無人住, 能源公司一樣會收每日每種能源幾十pence不等的固定費用。物業出租之後,亦需要確保租戶已自行登記水電燃。試過有個蠱惑本地租客一直無轉名及欠費,結果搬走後要業主埋單。

Top Up Card   有小部分的屋會用top up card 支付能源費,張儲值卡一無錢就會停電和燃氣,但一般會有5鎊緊急信用額可以給無晒錢的用戶啟動,但能源收費相對來說會比較貴。

點搵最合宜能源公司?   以往一般人會在網上格價系統,比較不同能源公司的價格,但我哋發現有關系統出現的格價資料有時並不準確,而且會錯過一些較好的能源公司,有一定中伏的機會。因為我哋經常幫唔少朋友處理轉用能源公司和帳單問題, 所以對於如何選擇最佳的能源公司有一定經驗,有興趣了解更多資訊的朋友,歡迎留言EE。

Photo credit: salfordcab.org.uk


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comentários


bottom of page