top of page

為你尋找合適租客

有位業主朋友間屋招租兩三個月,Agent只能搵到個單身非洲學生租客,當然心急。

我哋接手後因應該屋的位置和賣點,鎖定目標租客群撰寫廣告內文,結果廣告出咗兩日,因為太多查詢而需要馬上封盤。不用一星期,這位業主朋友就可以選擇到一對合適租客,有錢落袋兼放下心頭大石。

如果閣下有物業想放租,歡迎與我們聯絡。 https://wa.me/447393099499
(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page