top of page

有些機會,留番畀其他人。


這間屋19年1月以大約190K,搞完一大輪裝修及改建,21年叫價290K,亦好快成交。工程包括,加高了車房,廚房屋頂改建加天窗,內寵更拆牆打通間隔,連內部裝修,估計工程費用大約£60-80K。GOOGLE 今年拍攝的衛星圖仍是未改裝前的頂屋,反映工程剛剛完成。AGENT 話業主因有小朋友出世,所以想搬大屋喎。

好奇之一:睇睡房張床,個小朋友應該最少三至四歲,即搬入之前已出世,而非「意外搞出人命」所以想搬大屋。

  • 好奇之二:裝修搞咁多工程,完工一兩個月即放,實質有無景轟?

  • 好奇之三:前園17年的街景圖泊車位置石地比較原好,不用幾年,已嚴重壓爛,到底平時泊乜車?

  • 好奇之四:政府網頁資料反映河道氾濫和路面水浸風險都高,連場大雨的話,會否前後園都浸水?

  • 好奇之五:全部工程都無正式入則申請,有些工程可能可以豁免,但同街另一物業曾經有類似工程,卻有正式入則,這間屋會否有伏呢?

機會給予有預備的人,高風險的物業就係留番畀其他人。


(版權所有,如需轉載,請註明出處)

Comments


bottom of page